Storstupet

Inlandsbanan passerar här över Storstupet på stålbron 34 meter över vattnet, bron är byggd år 1902

Från platån går en så kallad flottningsränna som underlättade flottningen av timmer på 1800-talet ner till sågverken. Siljansleden passerar här, en betongplatå tar dig över till andra sidan.

21 km Storstupet från västra sidan: E45 norrut > sväng av höger mot Tallhed (Skylt Helvetesfallet) > Sväng av vänster (Skylt Helvetesfallet och Storstupet)

17,5 km Storstupet från östra sidan: E45 norrut > 296 mot Skattungbyn > i Mässbacken svänger du ner vänster mot Skräddar-Djurberga Fäbod > efter 5 km hittar du Infotavla och stigen till Storstupet på vänster sida och parkering finns på höger sida.

(OBS! i Nederberga innan Mässbacken kommer det en skylt ”Storstupet 7km” Då kommer du till den västra sidan, se vägbeskrivning ovan) 

På östra sidan av Ämån finns en så kallad Eldpallkojja som står öppen året runt att övernatta i, Siljansleden passerar strax utanför.

Passa på att besöka dessa närliggande äventyr: