Mitt Orsa

Oändlig utsikt utöver berg och dalar

Hitta Hit: E45 Norrut från Orsa, sväng av vänster mot Untorp, strax efter att du passerat korsningen Untorp/Näckådalen svänger du av höger, ej skyltat, se kartbilden. Parkera där vägen tar slut och gå väster från parkeringen över den lilla myren till toppen, 535 m.ö.h. ingen stig finns.

Passa på att besöka dessa närliggande äventyr: