Mitt Orsa

(Se placering av tallen, pricken på kartbilden)

Hitta Hit: 67 km från Orsa > E45 norrut > efter Oreälven i Noppikoski sväng av höger mot Håven 18km (gul skylt) grusväg > inne i bebyggelsen sväng upp vänster > strax efter sista byggnaderna står tallen på höger sida i vägkanten, skylt finns ej.

Naturminnesmärkt sedan September 1918. Tallen sades kunna bota Engelska sjukan om man gick igenom den.

Passa på att besöka dessa närliggande äventyr: