Mitt Orsa

Brudtallen, den stora tvillingtallen som hör till den klassiska vyn utöver skogen och Orsasjön från Fryksås. Tallen består utav två likvärdigt stora stammar, som egentligen från början är ett toppskott och en gren, men som undgått naturens Apikala dominans. Rubbning av Apikal-dominansen uppstår vid t.ex toppbrott på träd då en gren växer och tar över som trädets nya krona. Rubbningen kan även finnas genetiskt hos vissa trädsläkten. Jag har sett flertal sådana träd i Orsa, men Brudtallen i Fryksås är mäktigast.

Slogbod med utsikt över Fryksås Fäbodar. Parkera på parkeringen framför Midsommarstången som du kommer till när du kört upp till Fryksås. Följ stigen längst med gärdesgården intill sopsorteringshuset upp till Slogboden. (Se kartbild längre ner) Gläntan mellan de stora granarna som du blickar ut över var tidigare Fryksås egna slalombacke, före Grönklitts tid.

Passa på att besöka dessa närliggande äventyr: