Mitt Orsa

Ett mäktigt ställe som sätter fantasin på spel! Hur? när? Troll?

Hitta Hit: E45 norrut från Orsa > sväng av höger till väg 296 mot Skattungbyn > I Mässbacken tar du av vänster mot Skräddardjurberga. Framme i Skäddardjurberga följer du skylt mot Labb-Djurberga ca 3km

Följ Siljansleden från Fäboden Labb-Djurberga österut ca 1-2 km, (Orange markering) sen kommer det en liten träskylt som sitter på en trädstam som pekar mot Canjon.

Tyvärr har lite av ledens markeringar bleknat/försvunnit och stigen är nästan övervuxen. Man vilseleds även lite av andra röda ”skogliga uppmarkeringar” Man hittar, men var uppmärksamma.

Det går att ta sig ner i Canjon på lämpliga ställen, vi gick även runt hela ”sprickan” det rekommenderar jag, häftig natur hela vägen. Men det är lite knepigt, marken är full av mossbeklädda stenbumlingar. Var försiktiga, hal mossa och branta klippstup!

Passa på att besöka dessa närliggande äventyr: