073 023 08 52 Tack för ditt bidrag till hemsidan MittOrsa.se!

Åberga-Linden

Hitta hit

10 km från Orsa > E45 norrut > sväng av höger, skylt Stackmora 2km > fortsätt nu bara rakt fram, linden står väster om vägen högst upp i byn Åberga.  

Information

Enligt sägen så ska en soldat på väg hem från 30-åriga kriget slagit sig ner på platsen för att vila och stuckit sin vandringsstav i jorden som då slog rot. År 1896 brann linden i en eldsvåda men överlevde och på 1950-talet så ville vägmyndigheterna ta ner då den klassades som en trafikfara. Men den står där den står än idag, på Turistvägen i Åberga by, skyddad sedan 1918.

Difs Kerstin Maser - 13 Mars 1957

Som en gammal klenod du står mitt i byn. Din krona yvig och fin. 
Sago-omspunnen av gammal sägen, Men ack — Du står för nära den allmänna vägen.

Och domen har fallit, bödlarna redan slipat sin yxa, medan vindarna sucka Oh låt mig leva och växa. 
Det är som att hugga i hjärtat att hugga din barkiga hundraåriga stam, det vore en skam.

Mången har tömt sin galla för hembygdsförening och byamänn som skickat budkavlen ut. På stämman man fattade enigt beslut.

Ett brev till vårt kungliga departement om nåd för Åberga-Bästan har byborna sänt. Vår önskan skall kungen säkert förstå. Vad fäderna vårdat och älskat de vill vi vårda och älska också.

Man tycker sig höra vinden sucka i din krona, från bödlarnas yxa mig skona. 
Men sägner från forntid skall du bygden belöna och med blommors doft under sommaren skönt.

Passa på att besöka dessa närliggande platser: