Mitt Orsa

På mitt förra jobb i kontaktcenter på Orsa Kommun hanterade vi borgliga vigslar och dess ansökningar. Min första sommar på kommunen fick jag agera vittne till ett par som gifte sig i Tingshusparken, en fin och unik upplevelse. Jag märkte att flera par utifrån valde Orsa som platsen för deras stora dag. Orsa Kommun har fyra vigselförrättare, jag skrev och frågade om deras upplevelse av att vara just vigselförrättare. Här nedan kan du läsa svaren från Mikael Thalin, Marie Olsson och Rolf Davidsson. / Therese

Tre minnesvärda vigselplatser i Orsa som du varit vigselförrättare på/med?

Mikael – Några minnesvärda vigselplatser. I Grönklitt vid slogboden intill Rädsjön, på Dyverklittens topp, vid Untorp och den vanligaste platsen Fryksås.

Utsikten från Dyverklitten

Rolf – Den mest minnesvärda är nog vid varghägnet i Grönklitt, så nära vargar kommer vi aldrig mera att hamna. Udden vid Orsasjöns strand, som betyder så mycket för så många orsabor. Fryksås så klart, med den milsvida utsikten vilket sätter perspektiv på tillvaron, särskilt vid ett så särskilt tillfälle som en vigsel med löfte om vänskap för livet.

Utsikten från Fryksås

Marie – Minnesvärda platser upplever jag ofta är där paret som viger sig har någon form av gemensam historia. Därför har vigslar i till exempel gamla skolan i Hornberga, ute i det fria i Fryksås eller hemma på gården hos paret varit minnesvärda.


Hur kommer det sig att du är vigselförrättare?

”Jag tycker att det är viktigt  med ceremonier och högtider som manifesterar gemenskap och vänskap mellan människor” / Rolf Davidsson

Mikael – I min roll som Kommunalråd ”förväntas” det att vara vigselförrättare och det är främsta anledningen till att jag är det, och så klart är det ju ett fantastiskt roligt uppdrag.

Rolf – Jag tycker att det är viktigt  med ceremonier och högtider som manifesterar gemenskap och vänskap mellan människor. Jag blev förordnad när jag jobbade i Orsa kommun, och jag har mitt förordnade på livstid, eftersom jag förordnades enligt de gamla reglerna. Numera är vigselförrättarna förordnade för visst uppdrag eller på viss tid.

Marie – Jag var tidigare kommunalråd och det har varit tradition i Orsa att kommunalrådet även utses till vigselförrättare, om man själv vill naturligtvis.


Det bästa med att vara Vigselförrättare?

”Det bästa med uppdraget är alla trevliga samtal med vigselparen och tillhörande berättelser” / Mikael Thalin

Mikael – Det bästa med uppdraget är alla trevliga samtal med vigselparen och tillhörande berättelser som man får till sig i förberedelsen av vigsel. Naturligtvis också all glädje och positiv energi som finns i varje vigselakt.

Rolf – Det är spännande och trevligt att träffa så olika människor. Det är också en fin känsla att kunna forma en högtid i livet utifrån brudparens egna önskemål och förväntningar. Jag har haft vigslar som varat i 30 sekunder upp till 30 minuter och allt däremellan. Det är brudparen som väljer. Med eller utan gäster, med eller utan musik och med eller utan avslutande ord från förrättare.

Marie – Det bästa med att vara vigselförrättare är att få delta i den stund då ett par befäster sin kärlek till varandra. För mig känns det som en stor ära.

Är du är gift, var gifte du dig?

Mikael – Jag och min fru vigde oss i Skattunge Kyrka 1992.

Rolf – Jag är gift sedan länge. Vi hade en borgerlig vigsel som var planerad att hållas på min mosters tun i Fryksås, men som hastigt fick flyttas in i kommunfullmäktigesalen i Orsa kommunhus på grund av regn. Vi fick plats fast det var med drygt 100 gäster.


Något extra minnesvärt du vill berätta om?

”Färden över fjället, efter vigsel, gick i becksvart mörker” / Rolf Davidsson

Rolf – Alla vigslar är minnesvärda på olika vis. Några lite extra, som att viga egna släktingar eller nära vänner sedan barnsben. Extra särskilda är de som har skett när någon av parterna är sjuk och där vigseln är en handling av kärlek inför det ofrånkomligt eviga. En extra minnesvärd vigsel är nog den i Sälenfjällen, när jag för första gången i mitt liv körde snöskoter fram till en stuga på kalfjället där brudparet fanns. På vägen dit hade jag sällskap, men efter vigseln fick jag höra att nu ska vi fira och vi blir kvar här i några timmar. Jag var välkommen att stanna, men jag valde att köra tillbaka själv över fjället. Det var med spänning och ett litet äventyr för en person som jag, utan förmåga att orientera och utan någon som helst kunskap om motorer. Färden över fjället, efter vigsel, gick i becksvart mörker. Det senast minnesvärda är en vigsel som jag genomförde, växelvis på svenska och på engelska i Sri Lanka. En vigsel som inte var juridisk men viktig för brudparet.

Marie – Många gånger har det varit extra minnesvärt när själva vigseln har är en överraskning för deltagarna. Man kan ha samlats till en fest eller liknande och deltagarna vet inte om att det även kommer att vara en vigsel.

Tack Mikael, Marie och Rolf för att ni ville dela med er!  / Therese

Läs mer om vigsel på:

Orsa Kommun: https://orsa.se/kommun-och-politik/gifta-sig-och-partnerskap.html

Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/bo-och-leva/livshandelser/vigselforrattare.html