Mitt Orsa

I Orsa finns flertal fina slogbodar, enkla fäbostugor och eldpallkojor som är öppna året runt och gratis för vandraren att övernatta i.

En slogbod är en enkel övernattningskoja med tre väggar och tak som folk brukade vid arbete borta på avlägsna slåtterängar.

”Ta skydd, övernatta eller bara stanna för att fika”